← Ethische Commissies show cases

Ethisch Team Brainport Smart District

Gemeente Helmond/Provincie Noord-Brabant (Nederland)

Het Ethisch Team geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Brainport Smart District (BSD). Momenteel vindt er een transitie plaats van het Ethisch Team binnen het ‘project BSD’ naar een Ethische Adviescommissie voor de gemeenteraad van Helmond.

Leden/expertise

- Lector Digitalisering en Veiligheid en Principal consultant Europese Technopolis Group;

- Professor Techniek/Filosofie Universiteit Tilburg;

- Hoogleraar digitale technologie en sociale verandering Universiteit Leiden en Directeur SIDN fonds;

- Strategisch Adviseur Technology & Society Provincie Zuid-Holland, bestuurslid bij Code for NL;

- MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP;

- CEO CompumaQca, bestuurslid VNO-NCW, bestuurslid NLDigital, Tech voor Corona;

- Senior onderzoeker Rathenau Instituut en hoogleraar Technology Assessment en Governance Technische Universiteit Eindhoven.

Werkproces

Het Ethisch Team toetst nieuwe initiatieven uit projecten van BSD en mobiliseert burgers en professionals om aan geleide dialogen en praktijkonderzoek deel te nemen.

Het Ethisch Team kijkt niet naar de privacy vraagstukken, die zijn al belegd bij het Data Advisory Team.

Mandaat

Onbekend

Casussen

Het Ethisch Team zorgt ervoor dat er actief geleerd kan worden uit de diverse initiatieven en projecten van BSD.

https://brainportsmartdistrict.nl/bsd-benoemt-marcel-thaens-en-ben-kokkeler-als-voorzitters-data-advisory-team-en-ethisch-team/