← Algoritmeregisters show cases

Amsterdam Algoritmeregister

Gemeente Amsterdam (Nederland)

Amsterdam heeft in samenwerking met Helsinki en startup Saidot als eerste ter wereld een algoritmeregister ontwikkeld

Algoritmeregister van de gemeente Amsterdam

https://algoritmeregister.amsterdam.nl