← Algoritmeregisters show cases

Utrecht Algoritmeregister

Gemeente Utrecht (Nederland)

Utrecht gebruikt een Excel overzicht als algoritmeregister en publiceert dit op data.overheid.nl

Algoritmeregister van de gemeente Utrecht

https://data.overheid.nl