← Design systems and pattern libraries show cases

DSO toolkit

Dynamische Stijlgids Omgevingswet (The Netherlands)

De Dynamische Stijlgids is een modulair design systeem ten behoeve van snelle ontwikkeling van webpagina’s. De UI-toolkit bevat verschillende componenten die kunnen worden gecombineerd tot layouts.

Deze handleiding bevat werkende voorbeelden, code snippets, documentatie en style guidelines.

https://dso-toolkit.nl/