← Open Data Platforms case studies

Open Spending

Open State Foundation (Nederland)

In 2013 is de Open State Foundation gestart met het ontsluiten van financiële data van Amsterdam Stadsdeel Centrum in Openspending. Dit heeft eind 2015 geresulteerd in de duurzame ontsluiting van alle financiële data van Nederlandse regionale en lokale overheden als open data. De data vanaf 2010 is beschikbaar en nieuwe begrotingen en realisaties worden automatisch toegevoegd. Financiële transparantie is een belangrijke voorwaarde voor democratische controle en versterkt de informatiepositie van volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners. De data is beschikbaar als open data zodat iedereen zelf toepassingen en berekeningen met de data kan uitvoeren. Open State heeft in 2014 alle gemeenten, provincies en waterschappen gevraagd om hun Iv3-gegevens (Informatie voor Derden) aan te leveren. Dit zijn financiële rapportages die elke lokale en regionale overheid periodiek naar het CBS stuurt. 203 overheden hebben daarop hun data aangeleverd, wat voor het CBS aanleiding was om als proef de financiële informatie van alle gemeenten van 2012 en 2013 te publiceren. Deze proef is succesvol verlopen en het CBS heeft nu de Iv3-gegevens van alle decentrale overheden als open data ontsloten.

http://www.openspending.nl/