← Open Data Platforms case studies

Friesland Data Platform

Provincie Fryslân, de Gemeente Leeuwarden en Tresoar (Nederland)

Op het Fries Open Data Platform vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de Provincie Fryslân, de Gemeente Leeuwarden en het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar.

Het kan zijn dat de data die u zoekt (nog) niet openbaar of beschikbaar is. In dat geval horen we dat graag om het aanbod uit te breiden. Ook bij vragen, kwaliteitsproblemen met de data, verbeterpunten, ideeën en suggesties, vragen we u contact met ons op te nemen Het Fries Open Data Platform is het resultaat van regionale samenwerking om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets, en aan het uitbreiden van het aantal beschikbare datasets. De huidige deelnemers aan het Fries Open Data platform nodigen de overige Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân uit zich ook aan te sluiten bij de samenwerking, om zo meer Friese data voor iedereen beschikbaar te stellen. Fries Open Data Platform maakt gebruik van dataplatform.nl, een Platform as a Service, gebaseerd op Drupal 7.

https://friesland.dataplatform.nl/