← Open Data Platforms show cases

Eindhoven Open Data

Gemeente Eindhoven (Nederland)

Al een aantal jaren werkt de Gemeente Eindhoven hard aan het publiek beschikbaar maken van haar data. Doel hiervan is om transparantie naar de burger en bedrijven te vergroten, het verhogen van de interne efficiency, het creëren van economische waarde door hergebruik van de data.

Het open data portaal is in februari verbeterd. In deze nieuwe release is gewerkt aan het verbeteren van de bestaande functionaliteiten. We nodigen u uit om van het portaal gebruik te maken, als burger, bedrijf, als data journalist en als developer.

https://data.eindhoven.nl/pages/home/