← Open Data Platforms case studies

data.overheid.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederland)

Dit dataportaal bestaat uit een register met informatie over- en verwijzingen naar datasets van Nederlandse overheden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het openbaar maken van data. Dat doen we door feedback te verwerken, te helpen bij het aanmelden en zoeken van datasets en door bij te dragen aan kennis over open data.

https://data.overheid.nl/