← Kennisloods Rotterdam show cases

Inrichtingsplannen op de Kaart

Ruimte & Wonen, Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam (Nederland)

Probleem: "Als gebiedsadviseur moet ik opgaves afstemmen met externen, maar ik heb geen actueel overzicht van inrichtingsplannen, waardoor te veel tijd verloren gaat en dingen worden vergeten."

Gebiedsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de coordinatie van inrichtingsplannen. Landschapsontwerpers ontwerpen onder deze inrichtingsplannen (IP's) in AutoCAD. Deze CAD-tekeningen worden in een mappenstructuur opgeslagen waardoor het lastig is om een overzicht te krijgen van waar en wanneer welk IP geldt. De Kennisloods heeft een script gemaakt dat deze mappenstructuur op gezette tijden inleest en de gevonden CAD-tekeningen omzet naar een GIS-bestand. Dat GIS-bestand is online raadpleegbaar.