← Kennisloods Rotterdam show cases

Groen in Beeld

Ruimte & Wonen, Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam (Nederland)

Probleem: “Als adviseur Planologie & Landschap help ik mee de vergroeningsopgave van 20 ha extra groen te realiseren Maar ik weet niet hoe ik aan de informatie kom Waardoor ik het effect van de inspanning niet kan meten”

Rotterdam wil binnen vier jaar 20 ha groen gerealiseerd hebben. We kunnen tussentijds meten hoeveel groen er al gerealiseerd is, maar we hebben nog geen overzicht van hoeveel ha groen er gepland is. Daardoor hebben we tussentijds geen beeld van hoe we ten opzichte van dat doel staan en waar en hoe we moeten bijsturen. Inrichtingsplannen (IP) geven aan waar in de publieke ruimte groen wordt gerealiseerd. De Kennisloods heeft een script gemaakt dat per IP bepaalt hoeveel groen er nu is (adhv de BGT) en hoeveel groen er volgens het IP is gepland. Met dat overzicht kunnen we op elk peildatum een totaal aan gepland groen berekenen. De werkwijze en script is gereed. De definitie van wat we precies onder groen verstaan moet nog aangescherpt worden.