← Innovatieve Toepassingen case studies

Drukte in de Stad

CTO Office, Gemeente Amsterdam (Nederland)

De binnenstad van Amsterdam is vaak druk, maar soms nóg drukker. De problemen die samenhangen met drukte zijn divers, en er is niet één oplossing voor.

Om beter zicht te krijgen op wat drukte precies allemaal inhoudt, voor zowel de gemeente als voor de Amsterdammer, organiseerde TiltShift samen met het CTO Office, Datalab Amsterdam, en inwoners van de stad een traject om verschillende perspectieven, uit zowel data, de literatuur, maar ook de meningen van mondige Amsterdammers, bij elkaar te brengen.

http://www.tiltshift.nl