← Ethische commissies show cases

Ethische Commissie

Gemeente Zwolle (Nederland)

Gemeente Zwolle zit momenteel in de kwartiermakersfase van ethiek binnen de scope van datagedreven werken en smart city ontwikkeling. De kwartiermakersfase moet onder andere leiden tot het instellen van een ethische commissie. De ethische commissie dient straks als onafhankelijke partij gevraagd en ongevraagd de gemeente geen advies maar liever 'een reflectie' te geven op digitale projecten met ethische vraagstukken.

Leden/expertise
De expertise van Saxion (de lector ethiek en technologie) wordt betrokken bij de oprichting en inrichting van de ethische commissie. De ethische commissie van de gemeente Zwolle neemt een voorbeeld aan de ethische commissie van de gemeente Enschede qua vorm, inrichting en leden. De wens is dat de leden van de commissie divers zijn, bestaande uit experts. Waarbij er ook sprake is van verbinding met de omgeving en burgerparticipatie. Dus denk aan mensen uit het bedrijfsleven, inwonersverenigingen, eindgebruikers, et cetera.

Werkproces
Nog onbekend.

Mandaat
Nog onbekend.

Casussen
We volgen de projecten en onderwerpen uit twee sporen. Namelijk uit de Smart Zwolle alliantie en Smart City. De onderwerpen die hier aan bod komen zijn: datagedreven werken, informatievoorziening bij huisvesting van mensen, mobiliteit en doorstroming van verkeer (kenteken registratie), Programma Slimme Samenleving, City deal Ondermijning.