← Ethische commissies show cases

Digitale Ethische Commissie

Gemeente Nijmegen (Nederland)

De Digitale Ethische Commissie van de gemeente Nijmegen wordt een klankbord van kritische en onafhankelijke experts die de gemeente en gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies voorziet op digitaal ethische vraagstukken. Hiermee hoopt de gemeente discriminatie en manipulatie te voorkomen en vertrouwen, privacy en mededinging te bevorderen. GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering van 28 april 2021 voorgesteld om een Digitale Ethische Commissie in te stellen bij de gemeente Nijmegen. Eind 2021 zal de ethische commissie er komen.

Leden/expertise
Nog onbekend.

Werkproces
Nog onbekend.

Mandaat
Nog onbekend.

Casussen
Nog onbekend.

https://nijmegen.groenlinks.nl/nieuws/digitale-ethische-commissie