← Ethische commissies show cases

Stadspanel Data Hilversum

Gemeente Hilversum (Nederland)

Het Stadspanel Data Hilversum treedt op als onafhankelijk adviesorgaan van het programma Smart City van de gemeente Hilversum. Het panel bestaat uit burgers van de gemeente Hilversum, die op basis van vrijwilligheid de gemeente adviseren bij ethische vraagstukken. Het is hiermee geen lobbygroep.

Leden/expertise
Het Stadspanel bestaat uit elf panelleden, allemaal inwoners van Hilversum en onafhankelijk van de gemeenten. De achtergrond van de panelleden is heel divers: organisatiedeskundige, IT-specialisten, ondernemer/telematicus, urban planner, consultancy, communicatie, mediadeskundige, kunstenaar tot bankier.

Werkproces
De voorzitters ontvangen van de gemeente een adviesaanvraag over een ethisch vraagstuk. Ieder vraagstuk is van tevoren getoetst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA), de AVG en door een Functionaris Gegevensbescherming. Het panel formuleert een advies op basis van hun expertise en veldwerk. De beslissingen van de panelleden inzake een adviesaanvraag, dienen op basis van meerderheid van de stemmen te worden genomen. In geval van een onbesliste situatie, heeft de voorzitter het panel de doorslaggevende stem. Het panel is unaniem in haar advisering. Ook geeft SmartCity Program feedback op het advies.

Mandaat
De adviezen zijn niet bindend voor de gemeente, maar als de gemeente besluit om de adviezen naast zich neer te leggen dienen zij dit te verantwoorden. Dit wordt dan besproken in de gemeenteraad.

Casussen
De druktemeter, die wordt gerealiseerd in het kader van de bestrijding van COVID-19. De beheerapp beschermde bomen. Bodycams. Verkeersdoorstroming en een warmtescan door een externe bureau. Ook het project Snelliuslaan waarbij verkeersdeelnemers worden gefilmd en er vragen waren over de privacy: waar de informatie wordt opgeslagen en wie toegang heeft tot het systeem?

www.stadspaneldata.nl