← Ethische commissies show cases

Klankbord Commissie

Gemeente Den Haag (Nederland)

De Klankbord Commissie is een extern ethisch commissie van de gemeente Den Haag die advies gaat geven over het verantwoord inzetten van technologie. Het reglement is nog in concept.

Leden/expertise
De Klankbord Commissie wordt een pilot van twee jaar. De Klankbord zal bestaan uit vijf externe onafhankelijke leden. Deze leden dienen expertise te hebben op het gebied van: innovatie, AI,veiligheid, cybersecurity, infrastructuur, IT, bestuurskunde, juridisch en iemand die bezig is met de samenleving en wat die van technologie vinden. Er moet nog een keuze gemaakt worden wie de voorzitter en leden van de commissie worden. Burgers zullen geen lid zijn van de commissie omdat de gemeente van mening is dat burgers via een andere participatieroute betrokken dienen te worden.

Werkproces
In de pilot periode zal de commissie eerst alleen nog adviserend zijn aan het college van Burgemeester en Wethouders. Later zal het mogelijk ook adviserend zijn aan de gemeenteraad. De reden hiervoor is dat het college uiteindelijk verantwoordelijk is en hiermee geen politieke gevoeligheid komt kijken. Het college van Burgemeester en Wethouders moet de keuzes maken waarbij ze heel bewust gaan nadenken of ze wel of niet langs de commissie gaan.

De commissie komt vervolgens maximaal vier keer in het jaar bij een op uitnodiging van de voorzitter. Rondom elk vraagstukken maken zij een adviesrapport met overwegingen. Het adviesrapport wordt, nadat het is getoond aan het college, openbaar gemaakt en gepubliceerd.

Mandaat
De adviezen zijn niet bindend. Het college van Burgemeester en Wethouders kan de adviezen overnemen of naast zich neerleggen. Zij moeten dit dan wel motiveren. De Commissie krijgt ambtelijke ondersteuning en een vergoeding van de gemeente.het is dus niet op vrijwillige basis.

Casussen
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks de agenda vast met ethische vraagstukken voor de commissie. Het college dient nog nader besluit te nemen welke casussen zij op de agenda zetten. Tot nu toe denken ze aan: Living Lab Scheveningen; Grenzeloos Datalandschap en het Veiligheidsdomein zoals de casus de slimme deurbel. Ook kunnen de portefeuillehouder en iemand van ICT ook nog extra agendapunten tussendoor op de agenda zetten. De commissie kan niet ongevraagd advies geven. Wel kunnen ze contact opnemen met de wethouder om punten op de agenda te zetten.