← Ethische commissies show cases

Het Moreel Beraad

Gemeente Almere (Nederland)

Het Moreel Beraad Almere heeft tot doel om gemeentebreed de vragen en kwesties die zich voordoen te onderwerpen aan systematische reflectie waarbij de moraliteit van het handelen zelf onderwerp van gesprek wordt. Daarnaast oriënteert het Moreel beraad Almere zich op mogelijkheden om het leervermogen van de organisatie en haar medewerkers in het omgaan met morele vragen te verhogen.

Zij krijgen ondersteuning via het Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON).

Leden/expertise
Nog onbekend.

Werkproces
Nog onbekend.

Mandaat
Nog onbekend.

Casussen
Nog onbekend.