← Ethische commissies show cases

Staten Werkgroep Digitalisering & Ethiek

Provincie Utrecht (Nederland)

De Staten Werkgroep Digitalisering & Ethiek van de provincie Utrecht dient als een kortlopende cyclus, waarbij vanuit de beleidsopgaven casuïstiek wordt aangedragen en in deze werkgroep worden besproken.

Leden/expertise
Groenlinks en achtergrond als privacy officer bij RWS;
D66 en achtergrond ethiek KPN;
CU en achtergrond in het toezicht op de bouw en veiligheid;
concernadviseur;
beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling en ambtelijk opdrachtgever verantwoordelijk voor programma Informatieveiligheid & Privacy.
De doelstelling is om per werkgroep bijeenkomst een afvaardiging (ten minste een persoon) van elk werkveld aanwezig te hebben.

Werkproces
De werkgroep vergadert één keer per kwartaal, ondersteund door een werkbezoek. Met het streven van twee uitgewerkte casussen per kwartaal. De gespreksverslagen hiervan zijn openbaar, na goedkeuring door de leden. De ethische vraagstukken worden verkend met de leden en dit zijn afgevaardigden van Provinciale Staten en griffie, Gedeputeerde Staten en eventueel het Concernmanagementteam.

Mandaat
Nog onbekend.

Casussen
De Werkgroep heeft verschillende casussen geselecteerd voor advies. Namelijk: de druktemonitor Covid-19; Snuffelfiets; afvalstromen in kaart; cameradata wegen, sensoren en IVRI Indicatoren; energietransitie dashboards; statistische modellen; bodemdaling; databeleid, dataketens en Digital Twin; satelliet maaidata; Inclusie en exclusie bij dagelijkse handelingen en bij nieuwe stelsels zoals de Omgevingswet; algoritmenregister; en tot slot monitor subsidieverlening.