← CMS en overheid show cases

CMS'en bij waterschappen

Waterschappen ()

Deze overzichten gaan over het systeem waarmee de homepage en de achterliggende pagina's van waterschappen en hoogheemraden in Nederland worden beheerd. Deze dataset wordt minstens 2 keer per jaar bijgewerkt. Soms wordt de data tussentijds op verzoek bijgewerkt.

https://www.200ok.nl/cms-waterschappen/