← Algoritmeregisters show cases

Amsterdam Algoritmeregister

Gemeente Amsterdam (Nederland)

Het algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Amsterdam gebruikt bij gemeentelijke dienstverlening. Per algoritme vindt u eerst algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme. Daarna vindt u meer gedetailleerde technische informatie. Ook kunt u door feedback te geven helpen om de algoritmes die gemeente gebruikt beter, eerlijker en verantwoorder te maken.

Het register is nog in ontwikkeling en bevat daarom nog niet alle algoritmes die de gemeente gebruikt. We werken er hard aan om alle algoritmes van de gemeente in het register op te nemen. Wilt u meer weten over de achtergrond van het algoritmeregister, download dan op de website onze toelichting (Engelstalig).

https://algoritmeregister.amsterdam.nl/