← Algoritmeregisters show cases

Algoritmeregister Utrecht

Gemeente Utrecht (Nederland)

Dit is het Utrechtse algoritmeregister. Hier vindt u een overzicht van de Utrechtse digitaliseringstrajecten waarbij een algoritme en/of voorspellend model een rol vervult. We zijn uitgegaan van grote algoritmen en/of voorspellende modellen die impact hebben op de stad. We hebben de 'kleine' algoritmen bewust achterwege gelaten in dit overzicht, gelet op de omvang en eventuele beheersbaarheid.

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/algoritmeregister-utrecht