← Algoritme register show cases

SyRI

(Nederland)

Volgens het officiële Besluit SUWI kan SyRI de volgende soorten gegevens aan elkaar koppelen: arbeidsgegevens boetes en sancties fiscale gegevens gegevens over roerende en onroerende goederen handelsgegevens huisvestingsgegevens identificerende gegevens inburgeringsgegevens nalevingsgegevens onderwijsgegevens pensioengegevens reïntegratiegegevens schuldenlastgegevens gegevens over uitkeringen, toeslagen en subsidies vergunningen en ontheffingen

SyRI kan officieel gebruikt worden door: gemeenten; het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen); de Sociale Verzekeringsbank (die o.a. de AOW en de kinderbijslag uitkeert); de Inspectie SZW (voorheen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst); de Belastingdienst.

https://bijvoorbaatverdacht.nl/wat-is-syri/