Algoritme register

1 show cases

Overzicht van algoritmes gebruikt binnen de overheid. Ken je of gebruik je zelf algoritmes die hier moeten worden opgenomen? Meld ze aan!

Paul Suijkerbuijk

curator