← AI met Impact show cases

Transparante laadpalen

ElaadNL en Alliander (Nederland, Amsterdam)

Het prijswinnende concept van de Transparante Laadpaal krijgt een eerste praktijkproef in Amsterdam. In het najaar van 2019 start een test op het Raamplein in Amsterdam waarbij de algoritmes van slimme laadpalen inzichtelijk gemaakt worden. Dat is wenselijk omdat elektrische auto’s hier flexibel en dus ‘slim’ geladen worden. Gedurende bepaalde uren van de dag krijgen ze meer laadvermogen en op andere juist minder. In deze test zal het slim laden algoritme aan de laadpaal inzichtelijk worden gemaakt. Kennis- en innovatiecentrum ELaadNL, The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, TU Delft, designbureau The Incredible Machine en Gemeente Amsterdam werken in de proef samen om meer transparantie te geven over het slimme laadproces van elektrische auto’s.

De test speelt in op een groter thema, namelijk de groeiende rol van algoritmes in de stad. Algoritmes worden steeds complexer. Daarbij vindt er een verschuiving plaats van algoritmes die beleidsondersteunend werken richting algoritmes die beslissingskracht hebben. Tegelijkertijd werken de algoritmes steeds meer onderling samen in een groter ecosysteem. Hoe moet de overheid dit in goede banen leiden? Dat is een groot vraagstuk en op dit moment een hot topic. Er zijn meerdere aanpakken denkbaar. Zo wordt gedacht aan wet- en regelgeving, het ontwikkelen van audit-processen voor algoritmen, het opstellen van betere aanbestedingsvoorwaarden en het opbouwen van eigen ontwikkelcapaciteit bij overheden, om cruciale systemen niet langer in te hoeven kopen bij commerciële aanbieders. Deze aanpakken zijn niet concurrerend, maar aanvullend: ze zijn allemaal nodig om te zorgen dat algoritmen op een juiste manier werken. Het User Interface for Smart Charging project is complementair aan de aanpakken hier boven, omdat het zich richt op het informeren van de burger zelf. Ook is bewust gekozen voor een visualisatie bij de laadpaal, in plaats van op een telefoon: omdat de aandacht bij het laden juist begint bij de laadpaal.

https://www.elaad.nl/news/proef-met-de-transparante-laadpaal-in-amsterdam/