← AI met Impact show cases

Stadspas

Gemeente Amsterdam, CBS (Nederland, Amsterdam)

De Gemeente Amsterdam wil met minimavoorzieningen zoals de Stadspas, mensen met een laag inkomen tegemoetkomen. De gemeente wil de tevredenheid van gebruikers en het gebruik ervan te verhogen. Hiervoor doen zij onderzoek waarin machine learning technieken de vraag en aanbod naar stadspas voorzieningen beter te matchen.

Op basis van een gepersonaliseerd recommender system model zullen attracties op maat aangeboden worden. In dit prototype wordt onderzocht in hoeverre zo’n model kan werken en welke juridische en organisatorische randvoorwaarden nodig zijn om de microdata in te zetten om meer gepersonaliseerd advies te geven. Opgemerkt dient te worden dat de microdata omgeving van het CBS alleen bedoeld is voor onderzoek. Deze adviezen zullen worden gebruikt in de aanbesteding van een nieuwe stadspas app, die in naar verwachting in 2020 zal worden uitgebracht.