← AI met Impact show cases

Druktekalender

Gemeente Amsterdam, CBS ()

De toepassing Druktekalender is bedoeld om de dienstverlening door hosts, schoonmakers en handhavers te verbeteren op basis van een machine learning model dat hun inzet voorspelt

Een gebied waar drukte met name problematisch is is het Wallengebied in Amsterdam. In dit gebied worden maatregelen getroffen om overlast te verminderen zoals de inzet van personeel als stewards en handhavers. Dit gebeurt veelal op basis van ervaring en expertise van medewerkers, maar in dit project wordt een model getraind waar op basis van menselijke expertise verrijkt met databronnen een drukteverwachting gegenereerd wordt, waardoor zij hun werk nóg beter kunnen doen. Het trainen van voorspellingen van drukte op basis van verschillende (openbare) databronnen biedt kansen voor de gemeente op vele domeinen en niveaus, operationeel (met de juiste informatie kunnen schoonmakers efficiënter prullenbakken legen en de straat schoon houden), tactisch (planners van schoonmakers, stewards, handhavers, kunnen efficiënter personeel inzetten) en strategisch (beleidsmakers die bepalen welke evenementen wel of niet wenselijk zijn kunnen inschatten wat de impact is van evenementen op de buurt) van aard. Daarnaast wordt via het EU project SCORE gewerkt om de druktekalender op te schalen in andere steden in Nederland en in de EU. Zo wordt het model nu getest in Gent.