← AI met Impact show cases

De mensen van Eindhoven

Gemeente Eindhoven, CBS (Eindhoven, Nederland)

'De mensen in Eindhoven' richt zich op de vraag wat voor inwoners er in de Eindhoven wonen, waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Het doel is om te komen tot een breder spectrum aan verschillende groepen inwoners dan de veelgebruikte ‘tweedeling’. Dit inzicht kan de gemeente helpen om beter beleid te maken, maatwerk te leveren in de uitvoering en discussies te voeren over wat ze wel/niet acceptabel vindt.

Clusteranalyse kan gezien worden als een data-exploratie (mining) tool die personen aan de hand van een aantal kenmerken in natuurlijke homogene groepen (clusters) verdeelt. Dit verschaft meer inzicht dan het bivariaat (de relatie tussen twee variabelen) beschrijven van personen met hun kenmerken. De groepen en het aantal groepen zijn vooraf niet bekend. Het belangrijkste streven is om zoveel mogelijk gelijkenis binnen een groep te hebben en zoveel mogelijk verschil tussen de groepen. Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/08/clusteranalyse-de-mensen-van-eindhoven.pdf